Graf ekvitermní regulace pro výrobky ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
V termostatu se zadává dvojnásobná hodnotaHodnoty s * lze nastavit v aplikaci nebo na zařízení